Jump to content

About This Club

В този раздел ще намерите описания и предложения за съвременна цифрова видеодомофонна система с много възможности и атрактивни цени.
  1. What's new in this club
  2. Телефонен сервиз НОФЕЛЕТ е създаден на 10.12.1990 г. и през всичките години от съществуването си е доказал коректността си при изпълнение на договори за сервиз и поддръжка на комуникационна техника. Гаранционен срок за изпълнени доставки и монтажи на видеосистема която предлагаме е 36 месеца, считано от дата на влизане в експлоатация. При възникване на аварии, на място се установява причината за аварията и се съставя протокол за констатация. Всички аварии свързани с доставената техника се отстраняват за сметка на сервиза, ако подлежат на гаранционна обвързаност. Не се включва в гаранционно задължение: - застрахователни събития - пожари, мълнии, кражби - констатирана външна намеса в инсталация - когато се установи неясно причинено прекъсване, с вероятна намеса на 3 -та страна. - физическо счупване на оборудване. Извън гаранционен сервиз: - За всеки изпълнен договор, след изтичане на гаранционния срок, ние предлагаме абонаментен съпорт, при цени и условия с допълнителна оферта, която се съставя към датата на изтичане на гаранцията. - За клиенти без абонаментен договор важат цените за съпортни услуги без преференции. - Приемаме извършване на допълнителни услуги, невключени в договора за доставка и монтаж на видеосистема, с включена 20% ТО за поръчани допълнителни услуги през цялото време на гаранционния срок.
  3. Всички доставки и монтажи за тази видеодомофонна система, се изпълняват след приемане на предложена оферта. Оферти за доставки и монтаж които сервизът съставя са персонални за всеки клиент. Всяка оферта се съставя след заявка за съставяне. Заявка можете да изпратите през форма за контакти. Посочете адрес, лице за контакт и телефонен номер. Данните които ще изпратите не са публични и не застрашават вашата самоличност. Процедура за съставяне на оферта: - Оглед на мястото за изпълнение на доставка и монтаж - съставяне протокол с желания на клиента - фиксиране на количества - уточняване срокове за доставка и монтаж Офертата след съставяне е със срок за валидност 15 дни. Когато една оферта е приета, се сключва договор за доставка и монтаж. Офертата става неразделна част от този договор.
  4. Монтажът на видеодомофонна система включва: - Демонтаж на съществуващо оборудване - са сметка на сервиза. - Обработка на съединителната инсталация - стойност съгласно оферта - Монтаж на входно табло - Монтаж на отварящ елемент врата /или включване към съществуващ и изправен отварящ елемент/ - Монтаж токозахранващ блок - Монтаж етажни разпределители - Монтаж апартаментни видеодомофони - Програмиране /запознаване/ на налични или доставени чип карти към системата за отключване - Генериране и предоставяне на пароли за достъп /при избрано входно табло с цифрова клавиатура/ - Изготвяне на протокол с персонални подписи на всеки абонат след монтаж и тест
  5. Доставки се извършват след договориране. Договориране се извършва само след одобряване на оферта. Запитване за оферта можете да направите използвайки формата за контакт. Срок за доставка - до 10 работни дни от предплащане. Предплащане - предплаща се 100% от сумата за доставка с включен ДДС. Доплащане - след приемане на доставена и монтирана техника. Гаранционен срок за доставено оборудване - 36 месеца.
  6.  
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.