Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

About This Club

Всичко което сме разработили като допълващо оборудване за Нипон
 1. What's new in this club
 2. Обхват на офертата Включва - доставка и монтаж на домофонна система със следната окомплектовка: - входно табло с 16 бутона - 16 апартаментни домофона - захранващ модул - модул втора мелодия - за етажно повикване на домофона - електрически насрещник - (опция с дроп болт + 50 лв.) - вграден чип четец в комплект с 32 чипа (по 2 за апартамент) При заявени повече чипове те ще се таксуват по 1.50 лв. всеки допълнителен. Обща крайна цена: 875.00 лв. - при договориране се предплаща 50%. Гаранционен срок за доставка и монтаж - 24 месеца. Изпълнение - до 3 дни от договориране, или в удобен избран от заявителя ден. Демонтаж на съществуваща техника - за сметка на сервиза. Инсталация - използва се съществуваща линийна инсталация. При необходимост от подмяна - се коментира допълнително. Валидност на промоцията - за договори сключени до 19.04.2020 г. Великден. Удължаване срок промоция - до един месец след премахване на извънредното положение. Възможни вариации - Сервиз Нофелет предлага промоционални оферти за различна от посочената конфигурация, в рамките на промоционалния срок. Регион на валидност - гр. София Запитване за оферта
 3. Модул за удвояване на входното напрежение. Ед, цена - 30.00 лв. без ддс Изработка - само по поръчка. Гаранция - 24 месеца
 4. Захранващо напрежение - 13,5 V / 2 A. Регулируем толеранс +/- 10%. Модул втора мелодия - вграден. Включен чакащ режим. Гаранция - 2 години Цена - 30.00 лв. без ддс Допълнение - установена е причината за поява на слаб мрежов брум в разговорната верига на домофонни системи захранвани с аналогични токозахранващи устройства. В този модел е въведена корекция и при използване на блока за захранване на домофонни системи няма наличие на мрежов фонов брум. Без промяна в цената на модула.
 5. Модул за дериватно свързване на втори аудио или видео домофон по една абонатна линия. Ед, цена - 20.00 лв. без ддс Гаранция - 2 години
 6. Комплект потенциометри за видеодомофон CM-02 NERV1 - 20к 2 броя - 50к 2 броя Цена комплект - 9 лв. без ддс Цена с подмяна - 35.00 лв. без ддс Гаранция - 2 години.
 7. Ед, цена - 2.00 лв. без ддс Цена със смяна в апарат - 5.00 лв. без ддс Гаранция - 2 години
 8. Модул за генериране на второ повикване - през апартаментен бутон врата. Специфични параметри: - захранващо напрежение - устойчива работа от 12 до 24 волта - работен режим - в спокойно състояние не генерира повиквателно напрежение. Генерирането се активира след натиснат бутон апартамент. Гаранция: 2 години. Цена: 25.00 лв. без ддс Допълнение - Съществуват домофонни системи, за които при затворена слушалка, активна маса е плюсов потенциал. Генераторът който ние предлагаме има версия за такива системи - при същите ценови условия. Изработва се по заявка.
 9.  
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.