Jump to content

About This Club

Всичко което сме разработили като допълващо оборудване за Нипон
  1. What's new in this club
  2. Обхват на офертата Включва - доставка и монтаж на домофонна система със следната окомплектовка: - входно табло с 16 бутона - 16 апартаментни домофона - захранващ модул - модул втора мелодия - за етажно повикване на домофона - електрически насрещник - (опция с дроп болт + 50 лв.) - вграден чип четец в комплект с 32 чипа (по 2 за апартамент) При заявени повече чипове те ще се таксуват по 1.50 лв. всеки допълнителен. Обща крайна цена: 875.00 лв. - при договориране се предплаща 50%. Гаранционен срок за доставка и монтаж - 24 месеца. Изпълнение - до 3 дни от договориране, или в удобен избран от заявителя ден. Демонтаж на съществуваща техника - за сметка на сервиза. Инсталация - използва се съществуваща линийна инсталация. При необходимост от подмяна - се коментира допълнително. Валидност на промоцията - за договори сключени до 19.04.2020 г. Великден. Удължаване срок промоция - до един месец след премахване на извънредното положение. Възможни вариации - Сервиз Нофелет предлага промоционални оферти за различна от посочената конфигурация, в рамките на промоционалния срок. Регион на валидност - гр. София Запитване за оферта
  3. Модул за удвояване на входното напрежение. Ед, цена - 30.00 лв. без ддс Изработка - само по поръчка. Гаранция - 24 месеца
  4. Захранващо напрежение - 13,5 V / 2 A. Регулируем толеранс +/- 10%. Модул втора мелодия - вграден. Включен чакащ режим. Гаранция - 2 години Цена - 30.00 лв. без ддс Допълнение - установена е причината за поява на слаб мрежов брум в разговорната верига на домофонни системи захранвани с аналогични токозахранващи устройства. В този модел е въведена корекция и при използване на блока за захранване на домофонни системи няма наличие на мрежов фонов брум. Без промяна в цената на модула.
  5. Модул за дериватно свързване на втори аудио или видео домофон по една абонатна линия. Ед, цена - 20.00 лв. без ддс Гаранция - 2 години
  6. Комплект потенциометри за видеодомофон CM-02 NERV1 - 20к 2 броя - 50к 2 броя Цена комплект - 9 лв. без ддс Цена с подмяна - 35.00 лв. без ддс Гаранция - 2 години.
  7. Ед, цена - 2.00 лв. без ддс Цена със смяна в апарат - 5.00 лв. без ддс Гаранция - 2 години
  8. Модул за генериране на второ повикване - през апартаментен бутон врата. Специфични параметри: - захранващо напрежение - устойчива работа от 12 до 24 волта - работен режим - в спокойно състояние не генерира повиквателно напрежение. Генерирането се активира след натиснат бутон апартамент. Гаранция: 2 години. Цена: 25.00 лв. без ддс Допълнение - Съществуват домофонни системи, за които при затворена слушалка, активна маса е плюсов потенциал. Генераторът който ние предлагаме има версия за такива системи - при същите ценови условия. Изработва се по заявка.
  9.  
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.