Jump to content
 • Our picks
  • Често споделяна реплика от запитвания по телефона - "Всички автомати работят лошо. Сменяме през месец автомат с нови и пак проблеми.Или не спират осветление или не го включват".


   • 0 replies
  • Модул за 16 slt за телефонни централи kx-tda100/200

   Сервизно обслужен.

   Цена - 390.00 лв. без ддс

   Гаранция - 1 година
   • 0 replies
  • Приемат се за ремонт инвертери за "Бягаща пътека"

   Базова цена за ремонт - 35.00 лв. без ддс

   Към цената се добавя стойност на подменени дефектирали елементи.

   Гаранция - 6 месеца.
   • 0 replies
  • Захранващ модул тип М за телефонна централа KX-TDA 100/200.

   Предлага се като II употреба.

   Сервизно обслужен.

   Гаранция 1 година.

   Цена: 415 лв. без ддс
   • 0 replies
 • Our Picks

  inverter

  We are repairing different inverters

  pbx

  Repair of telephone exchanges and equipment

  nippon

  Repair of intercom systems and equipment

  headsets

  Repair headsets from different manufacturers

  speed

  Remove Render-blocking CSS

News

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Често споделяна реплика от запитвания по телефона - "Всички автомати работят лошо. Сменяме през месец автомат с нови и пак проблеми.Или не спират осветление или не го включват". Интересна тема и още по-интересно решение - а и с цена под 0,50 лв. Не вярвате - ами прочетете и проверете лично. В последните години масова практика е подмяна на осветителните крушки по стълбищата на кооперациите с енергоспестяващи крушки. Това е добра идея с цел икономия в сметката за потребление. Но добра идея с лоша реализация. Това което прави впечатление е че нито търговците, нито клиентите се замислят какво в същност продават/купуват - т.е. липсва указание за безаварийна работа на продадено/ купено изделие - в случая никой не дава отговор на въпроса: Тези енергоспестяващи крушки ще работят ли безаварийно със стълбищен автомат? Да е получаваният отговор, но това е напълно лаишки и непрофесионален отговор, защото използването на енергоспестяващи крушки за стълбищно осветление е свързано с един явно неизвестен на масовия продавач/купувач факт. Енергоспестяващата крушка притежава електроника, която работи с DC напрежение. Това DC напрежение се получава след изправяне на мрежовото напрежение и филтрация с високоволтов електролитен кондензатор в рамките на 4,7 до 22,00 микрофарада. Всеки занимаващ се с електроника знае че електролитния кондензатор когато е разреден е късо съединение за постоянен ток. Т.е. когато реле-автомата за стълбищно осветление бъде включен, от всички паралелно включени енергоспестяващи крушки в първия момент се получават "n" броя къси съединения, според броя на крушките, предизвикващи искра в релейния контакт на автомата. Разбира се тези къси съединения са за много кратък момент от време - и след зареждане на кондензаторите го няма. Но тази моментна искра предизвикана от моментно токово натоварване на контакта на релето, многократно превишаващо работния ток на този контакт предизвиква натрупвания на нагари върху контакта. След неопределим брой включвания неминуемо настъпва един от случаите : - контактът на релето при някое включване се 'самозаварява' от поредната искра и осветлението остава да свети постоянно. - контактът на релето губи контактно съпротивление и осветлението или започва да премигва или изобщо не се включва. Това са причините за масовото недоволство от реле-автоматите, а решението е елементарно и евтино, по възможностите на всеки който не е с 2 леви ръце. Какво следва да се направи? Две неща - първото е да се разходите до най-близкия ви магазин за електронни части и да закупите резистор със стойност 4.7 ома но на 10 вата разсейвана мощност. Второто е да монтирате този резистор на изхода на реле-автомата за лампи и към другия край на този резистор да свържете линията към лампите. Този резистор ще премахне пиковото натоварване на контакта на релето и ще ви лиши от проблемите в стълбищното осветление. Ето и схема, за който не се е ориентирал какво да направи. Rx в схемата е този резистор.
 3. Nophelet

  Промяна в работното време

  until
  В посоченият интервал сервизът няма да работи. Заповядайте в понеделник 08.07.2019 г.
 4. Приемат се заявки за подмяна на домофонни апарати. Ед. цена за доставка - 15.00 лв. без ДДС Демонтаж повреден апарат и нов монтаж - 20.00 лв. без ДДС Това е крайна цена за абонати на фирмата, без разлика от местоположение в град София. За клиенти в централната част на гр. София се добавя такса посещение на място - 7.50 лв. без ДДС За клиенти от други райони и комплексите на гр. София се доплаща такса посещение - 15.00 лв. без ДДС Заявки за подмяна на домофонен апарат се изпълняват до 3 работни дни след изпращане на поръчка през формата за контакти, или по телефона. Обичайно време за изпълнение в уговорен ден - в интервал от 11:00 до 16:00 часа. Гаранционен срок - 24 месеца.
 5. Приемат се за ремонт инвертери за "Бягаща пътека" Базова цена за ремонт - 35.00 лв. без ддс Към цената се добавя стойност на подменени дефектирали елементи. Гаранция - 6 месеца.
 6. Захранващ модул тип М за телефонна централа KX-TDA 100/200. Предлага се като II употреба. Сервизно обслужен. Гаранция 1 година. Цена: 415 лв. без ддс
 7. Nophelet

  Промяна в работното време

  until
  В посоченият интервал сервизът няма да работи. Извиняваме се за неудобството. Заповядайте в понеделник 08.04.2019 в обявеното работно време.
 8. Code in IncludeCSS works perfectly and this code tells the browser - download all those CSS and use them to represent the site. But this code does not tell the browser when and how to use them. The idea I'm using right now is - I created a new template that I put before closing the tag head. In my experiment, this template looks like this: {template="preload_css" app="core" location="global" group="analysis" params=""} In this template I placed this code {{foreach array_unique( \IPS\Output::i()->cssFiles, SORT_STRING ) as $file}} <link rel='preload' href='{expression="\IPS\Http\Url::external( $file )->setQueryString( 'v', \IPS\CACHEBUST_KEY )"}' as="style"> {{endforeach}} {{$customCss = \IPS\Theme::i()->css( 'custom.css', 'core', 'front' );}} {{foreach $customCss as $css}} <link rel='preload' href='{expression="\IPS\Http\Url::external( $css )->setQueryString( 'v', \IPS\CACHEBUST_KEY )"}' as="style"> {{endforeach}} Now, besides a browser command to download all CSS, I send the browser a command - use these CSS as a matter of priority. And the result of over 100 my tests - no render-blocking CSS ... There are no side effects or any other bad impact. I've installed it on this site and it works perfectly.
 9. Модул за 16 slt за телефонни централи kx-tda100/200 Сервизно обслужен. Цена - 390.00 лв. без ддс Гаранция - 1 година
 10. If you are using loading images from type "img src=" and the background images on your site, what should you do: - Use image code editing that loads with "img sec=" as described in the article here - Use image code editing that loads with background images as described in the article here - Remove a script if you have already used one or the other method - Place only this script <script> function init() { var imgDefer = document.getElementsByTagName('img'); for (var i=0; i<imgDefer.length; i++) { if(imgDefer[i].getAttribute('dota-src')) { imgDefer[i].setAttribute('src',imgDefer[i].getAttribute('dota-src')); } } $(function(){ $('[data-bg]').each(function(){ var bg = $(this).data('bg'); $(this).css('background-image','url(' + bg + ')'); }); });} window.onload = setTimeout(init, 600); </script> Now all your images will be loaded "onload" Note: If you don't understand these instructions or are looking for help, please contact me. Of course, I will help you, but for a fee.
 11. Plugin developers often use loading images directly into the html template, for example: <div class="ipsType_developer class" style="padding-bottom: {{developer code}%{{else}}xx%{{endif}}; background-image:url('{{developer code}');{{endif}}"> This solution works very well, but the presence of many images that load, provides a delay in loading a site. Lazy loading accelerates speed site, but this method has many disadvantages and I personally do not use it. I offer you a relatively easy solution for loading background images after time "onload". 1. Edit the code listed above <div class="ipsType_developer class" style="padding-bottom: {{developer code}%{{else}}xx%{{endif}};" data-bg="{{developer code}{{endif}}"> 2. Open the includeJS template and place the script in the template at the bottom. <script>$(function(){ $('[data-bg]').each(function(){ var bg = $(this).data('bg'); $(this).css('background-image','url(' + bg + ')'); }); });</script> That is all. Test with online servers and make sure you speed up your site. For example, use GtMetrix and open menu Waterfall - all your background images loading after red line (onload time). Also, PSI test stop warning your background images Note: If you are already using a script to defer images loaded with "img src=", then read an article about combined use of defer images.
 12. Nophelet

  Pleroad fonts

  Accelerate easy loading of your fonts. Add in your globalTemplate before </head> <link rel="preload" href="https://your site/applications/core/interface/font/icomoon.woff?v=-29n77j" as="font" type="font/woff" crossorigin="anonymous"> <link rel="preload" href="https://your site/applications/core/interface/font/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0" as="font" type="font/woff2" crossorigin="anonymous">
 13. Сервизно обслужен с нови батерии. Предлага се като II употреба. Цена - 40.00 лв. без ддс Гаранция - 6 месеца
 14. Сервизно обслужен с нови батерии, Предлага се като II употреба. Цена - 30.00 лв. без ддс. Гаранция - 6 месеца.
 15. This is an easy way to load images after time onload. 1. Open template -> core_global_global_includeJS 2. Add this script at the bottom <script> function init() { var imgDefer = document.getElementsByTagName('img'); for (var i=0; i<imgDefer.length; i++) { if(imgDefer[i].getAttribute('dota-src')) { imgDefer[i].setAttribute('src',imgDefer[i].getAttribute('dota-src')); } } } window.onload = init; </script> 3. For your images which you want loads after that time onload, change to a template code img src. If your code is type for example <img src = "{code ips images}" alt=""> change the code so <img src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" dota-src="{code ips images}" alt=""> 4. For articles image, find code in template <div class="cCmsRecord_image"> <a href="{$record->url()}" title="{lang="read_more_about" sprintf="$record->_title"}"><img class="ipsImage" src="{file="$record->_record_image_thumb" extension="cms_Records"}"></a> </div> and replace with this <div class="cCmsRecord_image"> <a href="{$record->url()}" title="{lang="read_more_about" sprintf="$record->_title"}"><img class="ipsImage" src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" dota-src="{file="$record->_record_image_thumb" extension="cms_Records"}"></a> </div> 5. For avatars: Open template core_global_userPhoto, and replace everything with this code {{if $member->member_id and \IPS\Member::loggedIn()->canAccessModule( \IPS\Application\Module::get( 'core', 'members' ) )}} {{$memberURL = ( $warningRef ) ? $member->url()->setQueryString( 'wr', $warningRef ) : $member->url();}} <a href="{$memberURL}" {{if $hovercard}}data-ipsHover data-ipsHover-target="{$memberURL->setQueryString( 'do', 'hovercard' )}"{{endif}} class="ipsUserPhoto ipsUserPhoto_{$size}{{if $classes}} {$classes}{{endif}}" title="{lang="view_user_profile" sprintf="$member->name"}"> <img src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" dota-src='{$member->photo}' alt='{$member->name}'></a> {{else}} <span class='ipsUserPhoto ipsUserPhoto_{$size} {{if $classes}}{$classes}{{endif}}'> <img src="data:image/png;base64,R0lGODlhAQABAAD/ACwAAAAAAQABAAACADs=" dota-src='{$member->photo}' alt='{$member->name}'></span> {{endif}} Note: If you are already using a script to defer images loaded with "background-image:url...", then read an article about combined use of defer images.
 16. Nophelet

  Security Headers

  Check your headers
 17. Nophelet

  Промяна в работното време

  until
  Сервизът няма да работи в посочения интервал. От 05.11.2018 - нормално работно време.
 18. Nophelet

  Сервизиране платки за климатици

  Служебно съобщение: Всеки който желае някаква услуга или съвет, може да използва няколко варианта за онлайн информиране - Чрез използване на бутон Запитване намиращ се най-долу на сайта - Като създаде профил в сайта след регистрация и направи запитване тема/раздел представляващ неговия интерес
 19. Цена за диагностика и ремонт - 50.00 лв. без ддс. Към стойността се добавят вложените подменени елементи. Гаранция - 6 месеца
 20. Nophelet

  Бял гълъб

  Паркинг на търговска верига - бял гълъб се разхожда с достойнството на своето великолепие... galab.mp4
 21. Приемат се за ремонт токозахранващите блокове за телефонни централи на Siemens, от фамилията Hicom и Hipatch които са производство на USA компания ASTEC, AA23560 е от най-масовите токозахранващи блокове. Гаранция за ремонт - 6 месеца Цена за ремонт от 125,00 до 160,00 лв. без ддс според степен на дефектиране.
 22. Приемат се за ремонт UPS от тип Accupower. Гаранция след ремонт - 6 месеца. Цена - формира се след диагностика.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...
Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.