Премини към съдържание
 • Оферти в наличност

  • promo
   What this offer contains?

   - We will analyze your site

   - We will create critical CSS for 6 different display resolutions

   - We will unify all critical CSS in a one critical CSS

   - We will install this add-on in your community

   What will result from this action?

   - This add-on will remove render-blocking of your CSS

   - The speed of loading your site will increase by more than 10 points

   What time is it necessary to create and install the add-on?

   - Creating and installing an effective critical css will be done for you for about a week.

   - Two days after installing this add-on, we will monitor and control the operation of your site. If issues are found, they will be fixed.

   Price of this offer

   - total value for creating and installing an add-on loading speed up your site - 175 US$

   - included free image optimization

   - included free tips to optimize your other resources

   How to create an order?

   Send a request using a contact form

   Do not forget to include a link to your forum on your request. We will contact you as soon as possible.

    
   • 0 отговори
  • promo
   Модул за дериватно свързване на втори аудио или видео домофон по една абонатна линия.

   Ед, цена - 20.00 лв. без ддс

   Гаранция - 2 години
   • 0 отговори
  • promo
   Ед. цена - 42.00 лв. без ддс

   Гаранция - 2 години

    
   • 0 отговори
  • promo
   Комплект потенциометри за видеодомофон CM-02 NERV1

   - 20к 2 броя

   - 50к 2 броя

   Цена комплект - 9 лв. без ддс

   Цена с подмяна - 35.00 лв. без ддс

   Гаранция - 2 години.
   • 0 отговори
  • promo
   Кодек за 4 аналогови абоната от състава на модул tda0174 panasonic

   Ед. цена - 25.00 лв. без ддс

   Цена с включена смяна - 35.00 лв. без ддс

   Гаранция - 2 години.
   • 0 отговори
  • promo
   Ед, цена - 2.00 лв. без ддс

   Цена със смяна в апарат - 5.00 лв. без ддс

   Гаранция - 2 години
   • 0 отговори
  • promo
   Една добре работеща комбинация - headsets Vxi с нови наушници в комбинация с перфекното качество на plantronics adapter DA40 usb . Свързващи кабели подновени с нови.

   Гаранция - 1 година

   Цена: 59 лв. без ддс

    

    
   • 0 отговори
  • promo
   Модул за генериране на второ повикване - през апартаментен бутон врата.

   Специфични параметри:

   - захранващо напрежение - устойчива работа от 10 до 24 волта

   - работен режим - в спокойно състояние не генерира повиквателно напрежение. Генерирането се активира след натиснат бутон апартамент.

   Гаранция: 2 години.

   Цена: 25.00 лв. без ддс
   • 0 отговори
  • promo
   Предлага се като II употреба. Сервизно обслужена.

   Гаранция - 6 месеца

   Цена - 125.00 лв. без ддс
   • 0 отговори
  • promo
   Предлага се като II употреба. Сервизно обслужен.

   Гаранция - 6 месеца.

   Цена - 225.00 лв. без ддс
   • 0 отговори
 • myhort

Всичко тук

Това се ъпдейтва автоматично     

 1. Последната седмица
 2. Обединяване входни табла

  Обединителят за домофонни табла се изпълнява в модулен тип - цената се определя от броя на включените портове - без значение от броя на монтажните модули Например - за 18 порта - каквито са вашите потребности, цената ще бъде 18 х 3.5 или 63.00 лв без ддс Може да се изпълни в една кутия с 18 порта или в две кутии по 9 порта, респективно 1 за 8 порта и 1 за 10 порта - въпрос на конструктивно решение не променящо крайната цена.. Схемата на свързване е елементарна - обенинителят се монтира на удобно място така че: - до него достигат всички абонатни линии - до него се подвеждат кабели от единия и другия вход Т,е, обенинителят има два входа от таблата и един изход към абонатите Обединителят е пасивен - т.е. не изисква допълващо захранване Принципа на действие е абонатът разговаря с входното табло от което е повикан и отваря прилежащата му врата. Няма как обединителя да увеличава брой абонати - това е функция на използваните входни табла. Дериватния модул се включва в апартамента за използване и разделя една абонатна линия за два домофонни апарата в апартамент И двата домофонни апарата получават повикване и могат да разговарят с входа и да отварят вратата. И двата модула се изработват по заявка, но срещу предплащане в рамките на един работен ден след получаване на плащане в брой на място или по банка срещу проформа фактура. Доставка на място или с куриер. Поздрави
 3. Получен въпрос през форма контакти @chilichev попита: Здравейте, интересувам се от този обединител за 2 табла. Как се осъществява комуникацията и има ли делене на двата входа-врата кооперация, врата безистен. Наличното табло е 18 абоната, колко обединителя ще са необходими. Може ли да се разширяват абонатите от 18 на 20 примерно. Може ли схема на свързването, ако има налична такава. Дериваторът за втори домофон на една линия ли работи с паралелел такъв. Благодаря. Поздрави
 4. Остаряло
 5. Html5 Validation

  This validator checks the markup validity of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. If you wish to validate specific content such as RSS/Atom feeds or CSS stylesheets, MobileOK content, or to find broken links, there are other validators and tools available.
 6. favicon ico generator

  Choose a color Click on the squares and paint your logo Download when you are finished Put the favicon.ico file into your webserver directory Optionally publish it under the CC (Creative Commons) license
 7. Supported image types: GIF, JPG, PNG Max file size: 30MB
 8. CSS Compressor

  Use CSS Compressor to compress CSS (CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 & CSS 3) to reduce CSS code size and make your website load faster. You can select from 4 levels of compression, depending on how legible you want the compressed CSS to be versus degree of compression. It is quick, easy and free!
 9. Html compressor

  Safely reduce the size of your html code, javascript and css files, make your websites load faster, reduce mobile transfer costs and optimize storage on embed systems.
 10. Optimize your images with a perfect balance in quality and file size.
 11. CSS Sprites Generator

  Reducing the number of page components is the performance golden rule, the single most important thing when it comes to building faster pages. If you have time for only one performance optimization, focus on this one.
 12. Compress png jpeg and pdf

  Click UPLOAD FILES to choose up to 20 PNG images you want to compress. Wait for the upload and compression processes to complete. Click DOWNLOAD ALL to get all the compressed files at once, grouped in a ZIP archive. Or you can download each image individually.
 13. B.I.R.M.E.

  BIRME is a flexible and easy to use batch image resizer. It can resize your images in bulk to any specific dimensions and crop your images proportionately if necessary. It's an online tool and that means you don't need to download or install anything on your computer. BIRME is absolutely free to use.
 14. Resize photo

  Resize Photos is a free online photo tool for resizing and compressing your digital photos for posting on the web, in email or on forums. There is no software to download, just upload your pictures and begin applying effects like captions, borders, reflections, shadows, rounded corners, rotation, or view the exif data.
 15. Google mobile speed

  Most sites lose half their visitors while loading.
 16. Dareboost

  Get a new Performance and Quality report
 17. Varvy Seo tools

  See how well a page follows the Google guidelines.
 18. Pingdom

  Enter a URL to test the load time of that page, analyze it and find bottlenecks.
 19. Webpagetest

  Run a free website speed test from multiple locations around the globe using real browsers (IE and Chrome) and at real consumer connection speeds. You can run simple tests or perform advanced testing including multi-step transactions, video capture, content blocking and much more. Your results will provide rich diagnostic information including resource loading waterfall charts, Page Speed optimization checks and suggestions for improvements.
 20. Page Speed Insights

  PageSpeed Insights analyzes the content of a webpage, then generates suggestions to speed up its work.
 21. GtMetrix

  Test server that can help you a lot. Many reports and tips. Save videos off your site loading.
 22. What this offer contains? - We will analyze your site - We will create critical CSS for 6 different display resolutions - We will unify all critical CSS in a one critical CSS - We will install this add-on in your community What will result from this action? - This add-on will remove render-blocking of your CSS - The speed of loading your site will increase by more than 10 points What time is it necessary to create and install the add-on? - Creating and installing an effective critical css will be done for you for about a week. - Two days after installing this add-on, we will monitor and control the operation of your site. If issues are found, they will be fixed. Price of this offer - total value for creating and installing an add-on loading speed up your site - 175 US$ - included free image optimization - included free tips to optimize your other resources How to create an order? Send a request using a contact form Do not forget to include a link to your forum on your request. We will contact you as soon as possible.
 23. Модул за дериватно свързване на втори аудио или видео домофон по една абонатна линия. Ед, цена - 20.00 лв. без ддс Гаранция - 2 години
 24. Ед. цена - 42.00 лв. без ддс Гаранция - 2 години
 25. Комплект потенциометри за видеодомофон CM-02 NERV1 - 20к 2 броя - 50к 2 броя Цена комплект - 9 лв. без ддс Цена с подмяна - 35.00 лв. без ддс Гаранция - 2 години.
 26. Кодек за 4 аналогови абоната от състава на модул tda0174 panasonic Ед. цена - 25.00 лв. без ддс Цена с включена смяна - 35.00 лв. без ддс Гаранция - 2 години.
 27. Ед, цена - 2.00 лв. без ддс Цена със смяна в апарат - 5.00 лв. без ддс Гаранция - 2 години
 1. Зареди още
×